Pozvánka

Pozvánka VRP 2023Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na XXVI. ročník Veľkých rybárskych pretekov, ktoré sa uskutočnia dňa 13. mája 2023 na vodnej lokalite Horný Čepeň.

Víťaz pretekov obdrží od organizátora VRP finančnú hotovosť – 10.000,- €. Túto výhru organizátor garantuje pri akomkoľvek počte štartujúcich pretekárov.

Okrem prvej ceny, organizátor pretekov poskytne pre štartujúcich ešte ďalších 14 hodnotných cien, z ktorých aj tá posledná presiahne hodnotou štartovného – 160 €.

Počet pretekárov je limitovaný na 160 + 2 náhradníci. Cena povolenky je v sume 160 €. Touto cestou Vám ponúkame možnosť včasného zabezpečenia si účasti na týchto pretekoch. Vyplnenú návratku aj so zaplatenou poštovou poukážkou vo vlastnom záujme zasielajte od 12. decembra 2022. V prípade záujmu je aj možnosť zakúpenia na našom rybárskom dome v Seredi každý pracovný deň od 15.12.2022 od 16:00 do 18:00.

Zoznam pretekárov bude zostavený po zaplatení poštovej poukážky a jej doručení spolu s návratkou na adresu: SRZ MsO Sereď, Čepenská č. 2533/26, 926 01 Sereď

Potvrdenie o platbe je možné zaslať spolu s prihláškou na našu emailovú adresu srzsered@gmail.com alebo stačí vyplniť formulár Prihláška na VRP a zadať tam potvrdenie o vašej platbe. Následne po spárovaní platby budete zaradený do štartovacej listiny.

Po naplnení stanoveného počtu pretekárov sa poradovník účastníkov uzatvorí. Neváhajte a včas sa staňte účastníkmi XXVI. ročníka VRP v Seredi!

Číslo účtu na ktorom môžete vyplatiť povolenku na VRP: SK5802000000001357314859

Variabilný symbol: 2023

Návratka na stiahnutie: .pdf

PETROV ZDAR
výbor SRZ MsO Sereď

Novinky

Conferences dedicated to building remarkable events.

Na pódiu uvidíte...

Conferences dedicated to building remarkable events.

William M. Lowe

William M. Lowe

CEO of Themearth

Flossie R. Seabolt

Flossie R. Seabolt

Software Engineer

Robert A. Wiggins

Robert A. Wiggins

Bussiness Technical Analyst

Craig S. Campbell

Craig S. Campbell

System Engineer

Shirley J. Knopp

Shirley J. Knopp

UI/UX Developer

Alvin V. Vargas

Alvin V. Vargas

CEO of LogicHunt

Janice S. Scully

Janice S. Scully

Ux/Ui Designer

Partneri

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim partnerom, ktorí nám pomáhajú s realizáciou Veľkých rybárskych pretekov.

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Fotogaléria

Výber fotografií z posledných pretekov.

Objednávka povolenky

V prípade, že máte záujem o povolenku na preteky, stačí vyplniť nasledovný formulár. Po spárovaní platby budete následne zaradený do štartovacej listiny.